JAK ODPOWIEDZIALNIE
KORZYSTAĆ Z TECHNOLOGII?

PROJEKT EKOTECHNOLOGICZNI POWSTAŁ DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU ZIELONEGO PRODUCENTA
CHIPÓW PAMIĘCI SAMSUNG I AKTYWISTKI ZERO WASTE MARTYNY ZASTAWNEJ.

CZYTAJ DALEJ...

Każde działanie w Internecie powoduje niewidoczny ślad – cyfrowy ślad węglowy, który ma wpływ na środowisko. W projekcie edukujemy, jak można zminimalizować te zmiany, bardziej świadomie korzystając z technologii.

ZOBACZ INSTAGRAM ➜

SŁUCHAJ PODCASTU ➜

ROZWIĄŻ QUIZ!

Czy da się korzystać z technologii w sposób odpowiedzialny wobec zmian klimatycznych?

Projekt Ekotechnologiczni koncentruje się na szerzeniu świadomego, odpowiedzialnego podejścia, zgodnego z duchem zero waste.

W ramach projektu odbędzie się pierwsze w Polsce internetowe badanie śladu cyfrowego, cykl wideo-podcastów oraz akcja promująca samodzielną wymianę dysków w używanych komputerach. Powstał także specjalny profil na Instagramie, na którym Martyna Zastawna edukuje odbiorców w aspekcie zrównoważonego korzystania z technologii. Celem projektu jest udowodnienie, że możemy ograniczać na pozór nieszkodliwe zachowania i wpływać na minimalizowanie powstawania cyfrowego śladu węglowego.

MARTYNA ZASTAWNA

EKOTECHNOLOGICZNA EDUKATORKA

Martyna to pionierka i propagatorka idei zero waste w Europie. Jedna z najbardziej wpływowych kobiet według magazynu Forbes. Założycielka cyrkularnej firmy woshwosh (pierwszej na świecie odnawiającej obuwie) oraz SzeptSzum (pierwszej w Polsce agencji marketingu odpowiedzialnego społecznie). Wykładowczyni, mentorka. Autorka wielu nagradzanych w Polsce i za granicą akcji społecznych. W Ekotechnologicznych odpowiada za merytoryczny wymiar projektu.

SAMSUNG MEMORY

EKOTECHNOLOGICZNY PARTNER

Współtwórcą projektu Ekotechnologiczni jest Samsung Memory, dywizja odpowiedzialna za nośniki pamięci, które w znaczący sposób pomagają redukować cyfrowy ślad węglowy.

RADOSŁAW SZULIK
SAMSUNG MEMORY, PRODUCT MANAGER
AGATA WOŹNIAK
SAMSUNG MEMORY, OPIEKUN MERYTORYCZNY
MARTYNA ZASTAWNA
WOSHWOSH, PIONIERKA ZERO WASTE
MACIEJ KAMIŃSKI
SAMSUNG MEMORY, INICJATOR PROJEKTU
RADOSŁAW SZULIK
SAMSUNG MEMORY, PRODUCT MANAGER
AGATA WOŹNIAK
SAMSUNG MEMORY, OPIEKUN MERYTORYCZNY
MARTYNA ZASTAWNA
WOSHWOSH, PIONIERKA ZERO WASTE
MACIEJ KAMIŃSKI
SAMSUNG MEMORY, INICJATOR PROJEKTU

O ŚLADZIE WĘGLOWYM

CZYM W TAKIM RAZIE JEST CYFROWY ŚLAD WĘGLOWY?

Zacznijmy od tego, czym jest ślad węglowy. To całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych pośrednio lub bezpośrednio przez osobę, firmę czy całe państwo. Generuje go każdy z nas – emitujemy gazy cieplarniane w najróżniejszy sposób – jedząc, ubierając się, podróżując, ogrzewając domy, ale również – korzystając z technologii.

To właśnie użycie technologii wpływa na produkowanie cyfrowego śladu węglowego, czyli szacunku energii potrzebnej do zasilania urządzeń, na których przechowuje się i odtwarza dane – laptopów, telefonów czy routerów. To również energia, która jest niezbędna do przesyłania danych.

Co ma największy wpływ na powstawanie cyfrowego śladu węglowego?

Produkcja i wysyłka – firmy technologiczne muszą wytwarzać i dostarczać sprzęt internetowy: komputery, smartfony, serwery.

Zasilanie i chłodzenie – komputery i smartfony muszą być zasilane i chłodzone, czerpiąc prąd z lokalnych sieci. Moc jest generowana z różnych źródeł: węgla, gazu ziemnego, energii jądrowej, czy energii odnawialnej.

Dlaczego powinniśmy zwrócić uwagę na cyfrowy ślad węglow?

Ślad węglowy Internetu, gadżetów i obsługujących je systemów odpowiada za 3,7% globalnej emisji gazów cieplarnianych – podobnie jak przemysł lotniczy. Przewiduje się, że do 2025 roku ta liczba podwoi się i wyniesie aż 8%.

Dlaczego ślad węglowy jest niebezpieczny dla naszego środowiska?

Głównym powodem zmian klimatycznych jest emisja gazów cieplarnianych, tylko jego ograniczenie może zahamować susze, powodzie i zanikanie gatunków zwierząt i roślin.

QUIZ -
EKOTECHNOLOGICZNE FAKTY

Odpowiedz na 8 pytań i zobacz, ile wiesz o cyfrowym śladzie węglowym!

Co to jest cyfrowy ślad węglowy?
Suma elektrośmieci wytwarzanych w ciągu roku
Szacunek energii potrzebnej do zasilania urządzeń, na których przechowuje się i odtwarza dane – laptopów, telefonów czy routerów. To również energia, która jest niezbędna do przesyłania danych.
Ilość węgla i paliw kopalnych wydobywanych w skali roku na świecie

CO MOŻESZ ZROBIĆ, ŻEBY OGRANICZYĆ SWÓJ CYFROWY ŚLAD WĘGLOWY?

Poznaj garść ekotechnologicznych porad!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Poznaj zielone chipy pamięci samsung

SAMSUNG SEMICONDUCTORS DZIAŁA NA RZECZ
ZMNIEJSZENIA EMISJI CYFROWEGO ŚLADU WĘGLOWEGO

REALNE CELE

W czerwcu 2018 roku Samsung Semiconductor ogłosił cel, który polega na korzystaniu w 100% z energii odnawialnej we wszystkich zakładach w USA i Chinach do 2020 roku. Ten wynik został osiągnięty aż rok przed terminem: w 2019 całe nasze zapotrzebowanie pokryła energia odnawialna.

ZIELONA ENERGIA

We wszystkich zakładach Samsung Semiconductor w Korei wdrożono instalacje energii odnawialnej: na parkingach, dachach i w fabrykach. Obejmuje to dwie elektrownie o łącznej mocy ponad 1,5 megawata. Dzięki temu Samsung wykorzystuje energię słoneczną jako energię elektryczną do obsługi kampusów. Największa elektrownia słoneczna znajduje się w zakładzie w Giheung, ma powierzchnię porównywalną do 2,3 boiska piłkarskiego i generuje moc, która pozwala na zasilenie aż 470 gospodarstw domowych przez rok.

NATURALNA REWITALIZACJA

Zakład produkcyjny Giheung w Korei współpracuje również z lokalnymi grupami ekologicznymi w celu zwiększenia poziomu wody w zbiorniku Osan Stream. Codziennie w okresie letnim z zakładu uwalniana jest do niego oczyszczona woda. To nawet 45 000 ton wody dziennie, co realnie wpłynęło na poprawę jakości życia zwierząt w tym regionie.

RECYKLING WODY

Samsung kładzie duży nacisk na kwestię recyklingu wody. Może go realizować dzięki optymalizacji czasu pracy i procesów produkcyjnych, co powoduje mniejsze codzienne zużycie wody, a także dzięki wymianie starego sprzętu na nowy.

Nowe urządzenia wodne zostały zainstalowane w zakładzie w Pyeongtaek. Dzięki tym działaniom w 2020 roku aż 147 000 ton wody dziennie zostało wykorzystane ponownie – to aż 6% więcej niż w 2019. Dodatkowo przekroczony został cel redukcji zużycia o 2%. Każdego dnia zaoszczędzano 3844 ton wody. Takie wyniki udało się osiągnąć dzięki zmianie sposobu oczyszczania ścieków oraz optymalizacji procesów operacyjnych.

NOWOCZESNA PAMIĘĆ

Redukcji cyfrowego śladu węglowego sprzyja również nowa generacja dysków wewnętrznych: zmiana popularnych niegdyś dysków HDD na aktualną propozycję SDD pozwala znacznie ograniczać liczbę produkowanych elektrośmieci. Dyski SDD są zdecydowanie bardziej trwałe i odporne na upadki, co oznacza, że nie wymagają częstej wymiany. Mają też zdecydowanie większą żywotność niż HDD. Określana jest ona na 1,5 miliona godzin, podczas gdy dla HDD to jedynie 0,7 miliona. Dodatkowo dyski SSD pobierają nawet do 10 razy mniej energii niż dyski HDD.

INNOWACYJNE PRODUKTY

Dysk PSSD T7 Touch, który posiada certyfikat Carbon Trust, wytwarzany jest przy znacznie zmniejszonej emisji dwutlenku węgla. Ograniczone zostało również wykorzystanie materiału potrzebnego do produkcji opakowań – aż o 67% w porównaniu do poprzednika.

OSZCZĘDNOŚĆ MOCY

Samsung Semiconductor produkuje energooszczędne dyski SSD i DRAM, które zapewniają wydajność energetyczną centrom danych. Gdyby zastąpić dyski twarde dyskami SDD Samsunga oraz zmodernizować DRAM z DDR4 do Samsunga DDR5 we wszystkich serwerach centrów danych wydanych w 2020 roku, możliwe byłoby zaoszczędzenie nawet 7 terawatogodzin w ciągu roku. To energia, która mogłaby zastąpić 2,5 elektrowni węglowych.

RECYKLING PYŁU

Odpady zawierające pył CV z linii produkcyjnych mogą eksplodować, jeśli zostaną spalone, więc muszą trafić na składowiska. Dzięki nieustannym badaniom materiałowym i rozwojowi technologii udało nam się wydobyć z pyłu CV cenne metale, takie jak złoto i wolfram. Samsung Semiconductor przetwarza nawet kurz! Dzięki dogłębnej analizie surowców i oddaniu innowacjom technologicznym, Samsung Semiconductor był w stanie odkryć wielką wartość w najmniejszych cząsteczkach kurzu.

W czerwcu 2018 roku Samsung Semiconductor ogłosił cel, który polega na korzystaniu w 100% z energii odnawialnej we wszystkich zakładach w USA i Chinach do 2020 roku. Ten wynik został osiągnięty aż rok przed terminem: w 2019 całe nasze zapotrzebowanie pokryła energia odnawialna.

We wszystkich zakładach Samsung Semiconductor w Korei wdrożono instalacje energii odnawialnej: na parkingach, dachach i w fabrykach. Obejmuje to dwie elektrownie o łącznej mocy ponad 1,5 megawata. Dzięki temu Samsung wykorzystuje energię słoneczną jako energię elektryczną do obsługi kampusów. Największa elektrownia słoneczna znajduje się w zakładzie w Giheung, ma powierzchnię porównywalną do 2,3 boiska piłkarskiego i generuje moc, która pozwala na zasilenie aż 470 gospodarstw domowych przez rok.

Zakład produkcyjny Giheung w Korei współpracuje również z lokalnymi grupami ekologicznymi w celu zwiększenia poziomu wody w zbiorniku Osan Stream. Codziennie w okresie letnim z zakładu uwalniana jest do niego oczyszczona woda. To nawet 45 000 ton wody dziennie, co realnie wpłynęło na poprawę jakości życia zwierząt w tym regionie.

Samsung kładzie duży nacisk na kwestię recyklingu wody. Może go realizować dzięki optymalizacji czasu pracy i procesów produkcyjnych, co powoduje mniejsze codzienne zużycie wody, a także dzięki wymianie starego sprzętu na nowy.

Nowe urządzenia wodne zostały zainstalowane w zakładzie w Pyeongtaek. Dzięki tym działaniom w 2020 roku aż 147 000 ton wody dziennie zostało wykorzystane ponownie – to aż 6% więcej niż w 2019. Dodatkowo przekroczony został cel redukcji zużycia o 2%. Każdego dnia zaoszczędzano 3844 ton wody. Takie wyniki udało się osiągnąć dzięki zmianie sposobu oczyszczania ścieków oraz optymalizacji procesów operacyjnych.

Redukcji cyfrowego śladu węglowego sprzyja również nowa generacja dysków wewnętrznych: zmiana popularnych niegdyś dysków HDD na aktualną propozycję SDD pozwala znacznie ograniczać liczbę produkowanych elektrośmieci. Dyski SDD są zdecydowanie bardziej trwałe i odporne na upadki, co oznacza, że nie wymagają częstej wymiany. Mają też zdecydowanie większą żywotność niż HDD. Określana jest ona na 1,5 miliona godzin, podczas gdy dla HDD to jedynie 0,7 miliona. Dodatkowo dyski SSD pobierają nawet do 10 razy mniej energii niż dyski HDD.

Dysk PSSD T7 Touch, który posiada certyfikat Carbon Trust, wytwarzany jest przy znacznie zmniejszonej emisji dwutlenku węgla. Ograniczone zostało również wykorzystanie materiału potrzebnego do produkcji opakowań – aż o 67% w porównaniu do poprzednika.

Samsung Semiconductor produkuje energooszczędne dyski SSD i DRAM, które zapewniają wydajność energetyczną centrom danych. Gdyby zastąpić dyski twarde dyskami SDD Samsunga oraz zmodernizować DRAM z DDR4 do Samsunga DDR5 we wszystkich serwerach centrów danych wydanych w 2020 roku, możliwe byłoby zaoszczędzenie nawet 7 terawatogodzin w ciągu roku. To energia, która mogłaby zastąpić 2,5 elektrowni węglowych.

Odpady zawierające pył CV z linii produkcyjnych mogą eksplodować, jeśli zostaną spalone, więc muszą trafić na składowiska. Dzięki nieustannym badaniom materiałowym i rozwojowi technologii udało nam się wydobyć z pyłu CV cenne metale, takie jak złoto i wolfram. Samsung Semiconductor przetwarza nawet kurz! Dzięki dogłębnej analizie surowców i oddaniu innowacjom technologicznym, Samsung Semiconductor był w stanie odkryć wielką wartość w najmniejszych cząsteczkach kurzu.

zobacz więcej

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ NA
INSTAGRAMIE

POSŁUCHAJ
PODCASTU

POZNAJ PRODUKTY
SAMSUNG MEMORY